Ledningsoplysning

Ledningsoplysningen er et værktøj, der gør det muligt primært for mindre ledningsejere (vandværker), at kunne komme til at agere professionelt i en tid, hvor stat, kommuner og regioner digitaliseres, samt gøre det muligt at samkøre diverse digitale kort-oplysninger via WMS eller WFS services.


Ledningsoplysningen letter det store arbejde, der ligger hos de mindre ledningsejeres bestyrelser, dette gøres ved at have en Webløsning, der gør det muligt for, f.eks. entreprenører at hente oplysninger om ledningernes placering på det tidspunkt, det passer dem.


Ledningsregistrering

I forbindelse med LER (Ledningsejerregistret) skal ledningsejeren udarbejde de nødvendige interesseområder til indberetning i LER. (Som beskrevet på LER’s hjemmeside er Interesseområde det område, hvori dit vandværk ejer nedgravede ledninger og svarer således som oftest til jeres forsyningsområde).


Ved at få ledningerne digitale er det nemmere at indsnævre interesseområdet, til kun at være en buffer omkring ledningsnettet. Herved kan forespørgslerne fra LER minimeres, hvilket vil gøre det lettere at overholde forpligtigelsen til at besvare forespørgslen snarest muligt, dog senest efter 14 dage fra modtagelsen af henvendelsen i LER, i henhold til LER-lovens §8.


Priser

Prisen for dette er ikke høj, for Survey4You har en løsningsmodel, hvor vi tilbyder at fordele basisudgifterne til hosting, grundkort m.m. mellem flere ledningsejere, og derved minimere udgifterne.


For små ledningsejer påtager vi os opgaven, med at konvertere data til digital format/nyindmåle. Dette vil blive uddybet i forbindelse med en konkret henvendelse.