Links

www.ler.dk
Erhvervs- og Byggestyrelsens Ledningsejerregister.


Leica SmartNet Danmark
Et landsdækkende net af GPS referencestationer. Formålet er give mulighed for opmåling på centimeter-niveau.


www.rummet.dk
Et populærvidenskabeligt website om rumfart og rumforskning samt anvendelse af satellitteknologi - med en dansk vinkel


NASA Satelitte Tracking